รหัส Thumbnail ชื่อสินค้า รายละเอียด Tags ลำดับ
1 ชุดบะดวย สำหรับยอดชาย ฟหกด 0
5 อาหารทะเล กินไปเหอะ อาหาร 1